Prosjekt og Service

Våre konsulenter hjelper deg med prosjektering av sikkerhetsløsninger

  • Sikring av prosjekt
  • Forskriftsmessig montering
Ta kontakt med oss nå

Kvalitetssikring av prosjekt

Vi ønsker å være en del av prosjekteringsfasen så tidlig som mulig, slik at kan bidra med kvalitetssikring av sikkerhetsløsning og gi gode innspill på optimalisert løsning ihht. økonomisk spillerom.

Våre prosjektansvarlige sikrer at regeler og forskrifter med hensyn til sikkerhetskrav på produkter blir ivaretatt.

Du som kunde kan være trygg på at alle aspekter rundt brann, rømning, innbrudd og sikkerhetssystemer tilfredstiller offentlige krav og godkjenninger.

Forskriftsmessig montering og vedlikehold

Våre montører ivaretar prosjektgjennomføringen og vi tilbyr også serviceavtaler som sikrer vedlikehold og funksjonalitet på alle produkter levert av oss.

Trenger du hjelp med med prosjektering av sikkerhetsløsninger