Adgangskontroll

Vi leverer solid sikring med avanserte og praktiske bruksløsninger. Vi kan kombinere online-systemer med høy sikkerhet med mer tradisjonelle offline-systemer. Kombinasjonen av offline og online sørger for at du får komplett sikring, samtidig som systemet er enkelt å bruke og administrere

  • Sikkert og fremtidsrettet
  • Adgangskontroll tilpasset dine behov
  • Solid erfaring
Ta kontakt med oss nå

Trygghet både med og uten nøkler

Vi sørger for at du får sikring som er tilpasset dine behov. Enten du ønsker et fullstendig nøkkelfritt system eller en kombinasjon – du får riktig sikkerhet på riktig dør. Dette gjør vår adgangskontroll til en svært kostnadseffektiv løsning, som også effektivt kan skaleres ettersom behovene dine endrer seg.

Sikkert og fremtidsrettet

Vi setter opp et solid system for adgangskontroll som kan vokse i takt med dine behov. Systemet kan håndtere flere interne moduler som alarmsystemer, booking av møterom, foto-id og midlertidige tillatelser for besøkende. Vi muliggjør også at du kan ha forskjellige løsninger integrert i samme fleksible system. Du kan ha ytterdører med høy sikkerhet kombinert med kostnadseffektive løsninger for innvendige dører.

Adgangskontroll tilpasset dine behov

Viken LS kartlegger behov, leverer og utfører service på dine system for adgangskontroll. Ta gjerne kontakt, så forteller vi deg mer og finner ut hva dine behov er.

Adgangskontroll - Full kontroll

Bytt ut den tradisjonelle låsen med et adgangskontrollsystem. Nøkler kan lett misbrukes av uvedkommende og er kostbare å erstatte.

Fordeler med kodelås/adgangskontroll

Hvis et adgangskontrollkort kommer på avveie, kan det på et øyeblikk sperres for bruk.

Sikkerhet på arbeidsplassen

Kontroll med adgangen til bedriften er av avgjørende betydning for sikkerheten på arbeidsplassen. Frekke
tyverier kan forekomme også i bedriftens åpningstider og verdifulle bedriftshemmeligheter, dokumenter og
utstyr kan komme på avveie.

Adgangskontroll øker sikkerheten

Ønsker du kontroll på hvem som kommer og går i virksomheten? Med et adgangskontrollsystem er det enkelt å beskytte dører til lokaler og rom, samtidig som autoriserte personer får rask adgang.Et elektronisk adgangskontrollsystem er enkelt å administrere, og brukervennlig med kort, brikker eller mobile nøkler.

Klar for å ta adgangskontroll til neste nivå?